Loomade kokkuost

Märjamaa Lihatööstus ostab

  • lihaveised, mahepõllumajanduslikud (öko) ja tavalised
  • piimaveised, mahepõllumajanduslikud (öko) ja tavalised
  • lambad ja talled, ainult mahepõllumajanduslikud (öko)

Loomade saatmiseks lihatööstusesse võtke ühendust helistades +372 5689 6990 või saatke e-kiri aadressile kalev@maheliha.ee

Teile vastab

Kalev Kants, tootmisjuht

Meelespea loomapidajale

  • Kõikidel loomadel peavad olema kõrvamärgid, passid ja nad peavad olema registreeritud PRIA-s

Märjamaa Lihatööstus ei võta vastu passideta, registreerimata või ilma kõrvamärkideta põllumajanduslikke loomi. Passid peavad olema allkirjastatud ning peavad kajastama kõiki varasemaid liikumisi. Mahedana kasvatatud kuid ilma mahetunnustuseta loomad võetakse vastu kui tavalised. Samuti, üleminekuperioodi ajal võetakse mahedad loomad vastu kui tavalised. Mahepõllumajanduslikult kasvatatud koduloomad võetakse vastu ja registreeritakse mahedana ainult kui on olemas kehtiv mahetunnustus ja üleminekuperiood on läbi saanud.

  • Kõik tapale saadetavad loomad peavad olema puhtad ja terved

Tugevalt määrdunud loomad võivad häirida tapamaja tööd. Soovituslik on paigutada sellised loomad mõneks päevaks puhtasse keskkonda, et loomade karvkate saaks puhastuda. Tapamajal on õigus vähendada määrdunud loomade eest maksvat tasu, kuivõrd selliste nahkade puhastamisega on seotud täiendavad kulutused. Veendu, et kõik loomad oleksid terved – inimtoiduks mittekõlbulikuks tunnistatud loomad või nende osad utiliseeritakse loomapidaja kulul.

  •  Vormista Toiduohutusalane teatis tapale saadetavate loomade kohta

Loe läbi toiduohutusalase teatise täitmise juhendid. Võimalusel vormista ja saada teatis enne loomade saabumist lihatööstusesse. Mitme ehitise registrinumbri korral tuleb vormistada vastav arv teatiseid. Tapamaja tööd häirida võiv loomadega seotud teave tuleb edastada tapamajale aegsasti enne loomade saabumist.

Toiduohutusalane teatis tapale saadetavate loomade kohta

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus EÜ nr 853/2004 kehtestab tapaloomi kasvatava isiku kohustuse tagada, et tapamajja saadetavate loomade kohta on koostatud ja tapamajale esitatud toiduahela alane teave, mis sisaldab määruse II lisa III jaos esitatud miinimumteavet.

Loomade transpordiks tapamajja on võimalik kasutada meie veokit kokkuleppe hinnaga. Vormistame transpordiarve, mille tasaarveldame loomade ostuarvega.

Loomade eest tasume 30 päeva jooksul alates nende saatmisest tapamajja. Meie poolt pakutav hind on tapakaalu põhine. Vormistame ostuarve, mis on meie ja müüja vaheliseks lepinguks. Esmakordsel koostööl palume saata meile kõik vajalikud müüja rekvisiidid.

Küsi pakkumist.

Ootame kõiki seniseid koostööpartnereid kui ka uusi loomakasvatajaid.