Projektid

Gurmeeliha projekti eesmärgiks on laborikatsetuste teel töötada välja sobivad tehnoloogilisedrežiimid mahe- ja tavaliha eeltöötlemiseks valmistamismeetodil. Projektis tuleb arendada välja metoodikad nimetatud toodete sensoorseks analüüsiks ja säilivusaja kiirendatud määramiseks. Oluliseks eesmärgiks on tuvastada lihas naturaalselt sisalduvate ensüümide toimet liha sensoorsetele omadustele.

Projekti käigus teostatavad uuringud on mõeldud Märjamaa Lihatööstuse mahetoodangu edasiseks arendamiseks. Tootevaliku rikastamine peab omakorda tõstma ettevõtte konkurentsivõimet.

Liha valmimise käigus toimuvate ensümaatiliste protsesside mõistmine aitab ettevõtet edasises tootearendusprotsessis ning viib järgmiste uurimistöödeni koostöös TA-asutustega.

Projekti tegevuste läbiviimise teenusepakkujaks on valitud Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, kui antud valdkonna ekspert. Projekti toetab EAS-i innovatsiooniosak. Toetuse summa 3600 eurot.