Ajalugu

2004

2004

Ettevõte Märjamaa Lihatööstus on loodud 20 kohaliku taluniku koostööna. Omafinantseeringu abil on ostetud Orgita küla lõpus tootmishoonega kinnistu ja alustatud tapamaja ehitustöödega. Esialgne idee oli pakkuda koduloomade tapateenust Märjamaa Lihatööstuse liikmetele.

2005

2005

Alustab tööd Märjamaa Lihatööstuse tapamaja.

2007

2007

Tulundusühistu Eesti Mahe ostab 51% talunike osakutest ja võtab Märjamaa Lihatööstuse juhtimise üle. TÜ liikmetel on soov anda rohkem lisandväärtust koduloomade pidajatele ja turustada mahemärgistusega liha. Märjamaa Lihatööstus saab mahetunnustuse.

2008

2008

Finantseeringute abil ehitatakse lihalõikuse ja pakkimise tsehh.

2009

2009

Esimene Eesti päritoluga mahemärgistatud veise- ja lambaliha jõuab kaubalettidele. Leitakse esimene välisklient, algab maheliha eksport teistesse Euroopa riikidesse.

2010

2010

Lisatakse hakkliha valmistamise ruumid. Turule jõuab esimene Eesti mahemärgistatud veise ja lamba hakkliha.

2015

2015

TÜ Eesti Mahe müüb kõik Märjamaa Lihatööstuse osakud, juhtimine võtab üle investeerimisettevõte.

2016

2016

Renoveeritakse jahutuskambreid ja tapamaja ruume.

2017

2017

Märjamaa Lihatööstus osaleb esimest korda ökoloogilise toidu välismessil Biofach Nürnbergis Saksamaal.